Báo cáo Tài chính và giải trình kết quả kinh doanh quý 2 năm 2017 Công bố thông tin v/v ký hợp đồng kiểm toán Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2016 bằng tiền. BCE công bố thông tin Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT. BCE công bố thông tin Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT Giải trình kết quả kinh doanh quý 1/2017 Báo cáo tài chính quý 1/2017 Công ty BCE công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2017 Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017 Báo cáo thường niên 2016 Tổ chức thi nấu ăn ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2017 Đại hội chi đoàn BCE 2017 BCE công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét năm 2016. Thông báo số 02/2017/TB/HĐQT v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công bố thông tin Nghị quyết số 2/2017/NQ-HĐQT Công bố thông tin Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương chốt danh sách dự Đại hội Cổ đông thường niên 2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận Quý 4/2016 so với cùng kỳ năm trước. Công bố báo cáo tài chính quý 4 2016 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016. Thông báo nghỉ tết Âm Lịch 2017 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức THÔNG BÁO : V/v nghỉ lễ 2/9/2016 Họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công trình xây dựng