Becamex BCE công bố Báo cáo Tài chính quý 2 năm 2019