Công ty Becamex BCE công bố báo cáo Tài chính quý 4 năm 2018