Công ty Cổ phần Xây dựng & giao thông Bình Dương xin công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 + giải trình kết quả KD quý 2 năm 2022 . Xin mời quý Cổ đông Tải file đính kèm bên dưới, Xin cám ơn.

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 năm 2022

GIẢI TRÌNH KẾT QUÁ KD QUÝ 2 NĂM 2022