Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương báo cáo tiến độ sử dụng vốn. Mời quý cổ đông tải file đính kèm 

TẠI ĐÂY